01 10 2006

See Who I Am (Türkçe Çeviri)

Is it true what they say?  Söyledikleri doğru mu?
Are we too blind to find a way?  Bir yol bulmak için çok mu kördük?
Fear of the unknown  Bilinmeyenin korkusu
Clouds our hearts today.  Bugün kalbimizin bulutları
   
Come into my world,  Dünyama gel
See through my eyes.  Benim gözlerimle gör
Try to understand,  Anlamaya çalış
Don't want to lose what we have.  Sahip olduğumuzu kaybetmeyi isteme

We've been dreaming  Hayal ediyorduk
But who can deny?  Fakat kim inkar edebilir?
It's the best way of living  Bu yaşamanın en iyi yolu
Between the truth and the lies.  Gerçeklerin ve yalanların arasında


See who I am,  Kim olduğumu gör
Break through the surface. Yüzeye çık
Reach for my hand,  Elime ulaş
Let's show them that we can  Onlara gösterelim
Free our minds and find a way.  Akıllarımızı özgür bırakıp bir yol 

                                                 bulabileceğimizi
The world is in our hands,  Dünya ellerimizin içinde
This is not the end.  Bu son değil

Fear is withering the soul  Korku ruhu yok ediyor
At the point of no return.  Dönüşü olmayan noktada
We must be the change we wish to see.  Görmek istediğimiz değişiklik olmalıyız

I'll come into your world, Dünyana geleceğim
See through your eyes.  Senin gözlerinle göreceğim
I'll try to understand,  Anlamaya çalışacağım
Before we lose what we have.  Sahip olduğumuzu kaybetmeden önce

We just can't stop believing  Sadece inanmayı bırakamayız
Because we have to try.  Çünkü denemek zorundayız
We can rise above their truth and their lies. Onların gerçeklerinin ve yalanlarının üzerine doğabiliriz

See who I am,  Kim olduğumu gör
Break through the surface. Yüzeye çık
Reach for my hand,  Elime ulaş
Let's show them that we can  Onlara gösterelim
Free our minds and find a way.  Akıllarımızı özgür bırakıp bir yol 

                                                 bulabileceğimizi
The world is in our hands,  Dünya ellerimizin içinde
This is not the end.  Bu son değil


I hear their silence  Onların sessizliğini duyuyorum
Preaching my blame.  Suçum için öğüt veren
Will our strength remain  Dayanma gücümüz kalacak mı
If their power reigns?  Onlar güçlerini sürdürmeye devam ederse

See who I am,  Kim olduğumu gör
Break through the surface. Yüzeye çık
Reach for my hand,  Elime ulaş
Let's show them that we can  Onlara gösterelim
Free our minds and find a way.  Akıllarımızı özgür bırakıp bir yol 

                                                 bulabileceğimizi
The world is in our hands,  Dünya ellerimizin içinde
This is not the end.  Bu son değil

404
0
0
Yorum Yaz